ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
17,99 €
.mg
19,99 €
.net
24,99 €
.org
24,99 €
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
.mg
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.net
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
.org
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
.info
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.biz
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
.fm
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
.fr
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.mu
89,99 €
1 سال
89,99 €
1 سال
89,99 €
1 سال
.cz
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.de
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.us
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.eu
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.be
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.re
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.tel
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.pro
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
.tv
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
.me
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
.mobi
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.name
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.jobs
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
.travel
119,99 €
1 سال
119,99 €
1 سال
119,99 €
1 سال
.xxx
149,99 €
1 سال
149,99 €
1 سال
149,99 €
1 سال
.xyz
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.co.uk
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.tech
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
.com.mg
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.cloud
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.org.mg
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.agency
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.work
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.vision
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.sarl
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
.online
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.group
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.it
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.management
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.partners
79,99 €
1 سال
79,99 €
1 سال
79,99 €
1 سال
.website
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.science
39,95 €
1 سال
39,95 €
1 سال
39,95 €
1 سال
.gov.mg
N/A
0,00 €
2 سال
0,00 €
2 سال
.io
79,99 €
1 سال
79,99 €
1 سال
79,99 €
1 سال
.dev
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.app
79.000,00 €
1 سال
79.000,00 €
1 سال
79.000,00 €
1 سال
.link
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.club
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.men
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.blue
24,49 €
1 سال
24,49 €
1 سال
24,49 €
1 سال
.digital
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
.org.uk
9,99 €
1 سال
9,99 €
1 سال
9,99 €
1 سال
.ch
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.care
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
.site
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود