ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.mg
109.99 €
1 سال
109.99 €
1 سال
109.99 €
1 سال
.net
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.org
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.info
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.biz
21.99 €
1 سال
21.99 €
1 سال
21.99 €
1 سال
.fm
113.99 €
1 سال
113.99 €
1 سال
113.99 €
1 سال
.fr
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.lu
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.mu
89.99 €
1 سال
89.99 €
1 سال
89.99 €
1 سال
.es
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.cz
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.de
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.us
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.eu
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.be
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.re
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.tel
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.pro
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.tv
39.99 €
1 سال
39.99 €
1 سال
39.99 €
1 سال
.me
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.mobi
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.name
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.jobs
149.99 €
1 سال
149.99 €
1 سال
149.99 €
1 سال
.travel
119.99 €
1 سال
119.99 €
1 سال
119.99 €
1 سال
.xxx
89.99 €
1 سال
89.99 €
1 سال
89.99 €
1 سال
.club
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.xyz
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.co.uk
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.tech
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.press
99.99 €
1 سال
99.99 €
1 سال
99.99 €
1 سال
.com.mg
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
99.00 €
1 سال
.cloud
21.99 €
1 سال
10.99 €
1 سال
11.99 €
1 سال
.org.mg
29.00 €
1 سال
29.00 €
1 سال
29.00 €
1 سال
.agency
25.99 €
1 سال
25.99 €
1 سال
25.99 €
1 سال
.work
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.vision
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.sarl
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.onl
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.online
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
49.99 €
1 سال
.group
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
19.99 €
1 سال
.it
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
15.99 €
1 سال
.management
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
29.99 €
1 سال
.partners
79.99 €
1 سال
79.99 €
1 سال
79.99 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains