ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

.com
19,99 €
.mg
19,99 €
.net
27,99 €
.org
27,99 €
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.mg
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.net
27,99 €
1 سال
27,99 €
1 سال
27,99 €
1 سال
.org
27,99 €
1 سال
27,99 €
1 سال
27,99 €
1 سال
.info
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.biz
27,99 €
1 سال
27,99 €
1 سال
27,99 €
1 سال
.fm
175,99 €
1 سال
175,99 €
1 سال
175,99 €
1 سال
.mu
98,99 €
1 سال
98,99 €
1 سال
98,99 €
1 سال
.cz
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
.de
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
.us
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
.eu
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
.be
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
.re
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
.tel
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
.pro
43,99 €
1 سال
43,99 €
1 سال
43,99 €
1 سال
.tv
76,99 €
1 سال
76,99 €
1 سال
76,99 €
1 سال
.me
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
.mobi
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.name
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.jobs
175,99 €
1 سال
175,99 €
1 سال
175,99 €
1 سال
.travel
131,99 €
1 سال
131,99 €
1 سال
131,99 €
1 سال
.xxx
164,99 €
1 سال
164,99 €
1 سال
164,99 €
1 سال
.xyz
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
.co.uk
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
.tech
76,99 €
1 سال
76,99 €
1 سال
76,99 €
1 سال
.com.mg
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.cloud
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.org.mg
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.agency
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.work
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
17,99 €
1 سال
.vision
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
.sarl
43,99 €
1 سال
43,99 €
1 سال
43,99 €
1 سال
.online
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
.group
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
54,99 €
1 سال
.it
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.management
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.partners
87,99 €
1 سال
87,99 €
1 سال
87,99 €
1 سال
.website
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.science
43,95 €
1 سال
43,95 €
1 سال
43,95 €
1 سال
.gov.mg
N/A
N/A
N/A
.io
87,99 €
1 سال
87,99 €
1 سال
87,99 €
1 سال
.dev
16,99 €
1 سال
16,99 €
1 سال
16,99 €
1 سال
.app
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.link
16,99 €
1 سال
16,99 €
1 سال
16,99 €
1 سال
.club
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.men
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
32,99 €
1 سال
.blue
26,49 €
1 سال
26,49 €
1 سال
26,49 €
1 سال
.digital
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.org.uk
10,99 €
1 سال
10,99 €
1 سال
10,99 €
1 سال
.ch
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
21,99 €
1 سال
.care
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.site
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود