ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
15,99 €
.mg
14,99 €
.net
19,99 €
.org
19,99 €
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.mg
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.net
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.org
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.info
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.biz
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
24,99 €
1 سال
.fm
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
.fr
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.mu
89,99 €
1 سال
89,99 €
1 سال
89,99 €
1 سال
.cz
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.de
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.us
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.eu
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.be
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.re
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.tel
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.pro
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
.tv
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
.me
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
.mobi
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.name
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.jobs
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
159,99 €
1 سال
.travel
119,99 €
1 سال
119,99 €
1 سال
119,99 €
1 سال
.xxx
149,99 €
1 سال
149,99 €
1 سال
149,99 €
1 سال
.xyz
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
.co.uk
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.tech
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
69,99 €
1 سال
.com.mg
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.cloud
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.org.mg
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
99,00 €
1 سال
.agency
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.work
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.vision
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.sarl
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
39,99 €
1 سال
.online
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.group
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.it
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.management
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.partners
79,99 €
1 سال
79,99 €
1 سال
79,99 €
1 سال
.website
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.science
39,95 €
1 سال
39,95 €
1 سال
39,95 €
1 سال
.gov.mg
N/A
N/A
N/A
.io
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
49,99 €
1 سال
.dev
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.app
79.000,00 €
1 سال
79.000,00 €
1 سال
79.000,00 €
1 سال
.link
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
14,99 €
1 سال
.club
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
15,99 €
1 سال
.men
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
29,99 €
1 سال
.blue
24,49 €
1 سال
24,49 €
1 سال
24,49 €
1 سال
.digital
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
35,99 €
1 سال
.org.uk
9,99 €
1 سال
9,99 €
1 سال
9,99 €
1 سال
.ch
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال
19,99 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains